Go to Top

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Ekologicznych eKolumna 2010, Spała

Zobacz referencję

O naszej facylitacji rozmawialiśmy w radiu TOK.FM z panią Ewą Podolską, Audycja w Radio TOK FM

zadanie:

Zadaniem Consensus Way było takie przygotowanie i poprowadzenie debat, aby uczestnicy uzgodnili wspólne stanowiska w ośmiu – uznanych za najważniejsze – obszarach tematycznych (Ekokonsumpcja, Edukacja, Energia, Klimat, Prawa zwierząt, Ochrona przyrody, GMO/Rolnictwo, Transport).

W spotkaniach brali udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, w sumie ponad 170 osób, reprezentujących różne, nierzadko odrębne punkty widzenia oraz posiadających niekiedy umiarkowanie pozytywne doświadczenia z wcześniejszych kontaktów.

przygotowania:

Podstawą przygotowania facylitacji było poznanie potrzeb i doświadczeń uczestników; przeprowadziliśmy szereg rozmów umożliwiających diagnozę stuacji i zrozumienie zamierzeń. Na tej podstawie zoptymalizowaliśmy metodę i opracowaliśmy program debat, a więc:

  • zdefiniowaliśmy cel debat
  • przeanalizowaliśmy i poznaliśmy obszary będące przedmiotem spotkań
  • opracowaliśmy koncepcje debat
  • przygotowaliśmy miejsce i pomoce dla uczestników

realizacja:

Zastosowaliśmy metodę Consensus Management, więcej

rezultaty:

Efektem facylitacji Consensus Way było wypracowanie wspólnych stanowisk wielu organizacji non-profit we wszystkich ośmiu najważniejszych tematach. Ponadto powstały zespoły inicjatywne, których zadaniem będzie kontynuacja realizacji podjętych w Spale uzgodnień.

Z dużą satysfakcją obserwowaliśmy budowanie pozytywnych relacji pomiędzy reprezentantami różnych grup uczestniczących w facylitacji, integrację uczestników i doskonalenie umiejętności współpracy.

Jako Consensus Way mieliśmy wyjątkową okazję napełnić się wiedzą oraz poznać imponujących zaangażowaniem Ekologów.