Go to Top

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Szkoła Rzeczników - I oraz II Edycja

Celem Szkoły Rzeczników jest przygotowanie uczestników do reprezentowania instytucji lub organizacji w relacjach z mediami, klientami, społecznościami lokalnymi a także w kontaktach wewnętrznych.

Szkoła Rzeczników to cykl czterech 26-cio godzinnych zjazdów, łącznie 104 godziny zajęć. Szkolenia mają charakter warsztatowy, a więc opierają się na aktywnym udziale uczestników. Służą nabywaniu i utrwalaniu praktycznych umiejętności poprzez doświadczenie, motywowanie oraz udzielanie informacji zwrotnej. Projekt podlega ewaluacji przez biorących udział, a wyniki są prezentowane w postaci raportu.

Celem pierwszego zjazdu jest nabycie pewności siebie oraz doskonalenie wystąpień publicznych i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem. Poznają wartości i zasady etyki osób reprezentujących organizacje. Zdobędą również umiejętność ograniczenia stresu, będą potrafili opanować strach przed wystąpieniami. Dowiedzą się, dlaczego ważne jest budowanie podmiotowych, trwałych relacji z dziennikarzami i jak robić to w efektywny sposób. Będą umieli długofalowo dbać o dobry wizerunek instytucji. Wybrane ćwiczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem kamery.

W trakcie drugiego spotkania uczestnicy poznają i przećwiczą sztukę skutecznej komunikacji, odpowiadania na pytania oraz konstruktywnego reagowania na krytykę. Zdobędą także umiejętność przygotowania przekonującej prezentacji multimedialnej, przeprowadzenia konferencji prasowej i działania w sytuacji kryzysu. Nabiorą wprawy w wypowiadaniu się do mediów, pracy z kamerą oraz pisaniu informacji prasowych.

Podczas trzeciej części cyklu uczestnicy zaznajomią się z warsztatem moderatora, a następnie będą doskonalić umiejętność prowadzenia spotkań i wspierania pracy grupowej. Nauczą się zapewniać dyscyplinę merytoryczną oraz sprawne podejmowanie decyzji.

Na czwartym zjeździe omówione zostaną zasady budowania zwięzłych, opartych na faktach wypowiedzi i sztukę skutecznej argumentacji. Będą umieli zabiegać o interesy oraz reprezentować  stanowiska w trakcie debat publicznych, w tym także telewizyjnych. Dowiedzą się jak bronić się przed nieczystymi chwytami w dyskusji. Ponadto uczestnicy poznają prawidła dotyczące współpracy z dziennikarzami. Szkoła Rzeczników zamyka się zadaniami i symulacjami podsumowującymi oraz wręczeniem certyfikatów.  

Od września 2012 do czerwca 2013 odbyły się dwie edycje Szkoły Rzeczników. W sześciostopniowej skali uczestnicy ocenili poziom szkoleń na 5.7, przygotowanie trenerów Consensus Way (Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak) 5.8 zaś poziom zadowolenia oraz przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności 5.6. Zobacz podsumowanie ewaluacji oraz opinie uczestników Szkoły Rzeczników.

 

Szkolenie dla Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

W ramach współpracy szkoleniowej Instytutem Rozwoju Służb Społecznych przeprowadziliśmy w terminie 17-18 stycznia 2013  szkolenie „Wystąpienia publiczne” dla Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Program obejmował:

  • sztukę prezentacji
  • wystąpienia przed kamerą
  • asertywność i odpowiadanie na pytania.

Zobacz ewaluację szkolenia  

Cykl 4 warsztatów z wystąpień publicznych, IX-XI 2013

Jesienią 2013 roku przygotowaliśmy dla Instytutu Rozwoju Służb Społecznych cztery trzydniowe warsztaty „Sztuka przekonujących wystąpień i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem”. Zobacz podsumowanie ewaluacji i opinie uczestników.

Budowanie współpracy i zarządzanie Zespołem, X 2013

W październiku 2013 przygotowaliśmy na zlecenie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych szkolenie „Budowanie współpracy i zarządzanie Zespołem” dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Zobacz podsumowanie ewaluacji i opinie uczestników oraz referencje.