Go to Top

Konferencja BCC

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Rola mediacji i innych zewnętrznych a pozasądowych inicjatyw w poszukiwaniu kompromisu i łagodzeniu konfliktów”.

Tematem spotkania były mediacje gospodarcze (mediacje w biznesie zamiast sporu przed sądem gospodarczym) oraz mediacje społeczne – dotyczące sporów indywidualnych (pomiędzy pracownikiem i pracodawcą) i sporów zbiorowych.

W konferencji wzięli udział praktycy – mediatorzy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach, zainteresowani problematyką mediacji jako najszybszego i najmniej kosztownego sposobu rozwiązywania sporów. Poprowadził ją Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji.

Consensus Way miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić część „Kompromis czy efektywne porozumienie. Mediacje w biznesie”. Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją.

Consensus Way na konferencji BCC