Go to Top

Szkolenie dla Okręgowej Rady Aptekarskiej

Na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie zrealizowaliśmy od 16 do 18 listopada 2012 szkolenie „Komunikacja i współpraca w samorządowych Zespołach zarządzających”. Celem warsztatu było udoskonalenie działania Okręgowej Rady Aptekarskiej. Program obejmował:

  • Budowanie współpracy i porozumienia w Zespole
  • Zasady i korzyści skutecznej komunikacji
  • Negocjacje oparte na interesach

Zobacz refencję.

Szkolenie podlegało ewaluacji, uczestnicy mogli ocenić szkolenie w skali od 1 do 5 w następujących kategoriach: ocena całości warsztatu, ocena organizacji warsztatu, ocena wartości merytorycznych, stopień odpowiedzi na potrzeby, przydatność treści, przygotowanie prowadzących, stopień nabycia nowej wiedzy i umiejętności, wpływ przekazanej wiedzy i umiejętności na pracę. Zobacz raport z oceny szkolenia oraz ankiety ewaluacyjne.

Przykładowe opinie uczestników:

„…bardzo mi się podobało, potrzebna jest kontynuacja szkoleń…”

„usystematyzowanie wiedzy, super”