Go to Top

Szkolenie dla Kadry Zarządzającej Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

Na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziliśmy w listopadzie 2012 szkolenie „Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami” dla Kadry Zarządzającej Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Program warsztatów obejmował:

  • sztukę prezentacji i wystąpień przed kamerą
  • budowanie dobrych relacji z dziennikarzami i pozytywnego wizerunku Instytucji
  • zapobieganie i reagowanie na kryzysy medialne

Zobacz refencję.

Zobacz raport z oceny szkolenia.