Go to Top

Szkolenia Consensus Way

1. Budowanie relacji z pacjentami apteki

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności nawiązania kontaktu, budowania relacji oraz rekomendacji produktów przez farmaceutów. Wzrost sprzedaży apteki i satysfakcji pacjentów

Tematy

 • Postawa farmaceuty czy techniki sprzedaży w aptece?
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy za pierwszym stołem
 • Dobra komunikacja i budowanie zaufania w relacjach z pacjentami

Zobacz program szkolenia dla osób obsługujących pacjentów apteki

2. Budowanie współpracy i prowadzenie zespołu aptecznego

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności zarządzania oraz współpracy w Zespole w oparciu o porozumienie. Wzrost efektywności działania dzięki poznaniu ról i metod pracy grupowej.

Tematy

 • Budowanie zespołu apteki opartego na partnerstwie
 • Odkrywanie indywidualnych potencjałów i zwiększanie rezultatów zespołów aptecznych

Zobacz program szkolenia dla osób zarządzających aptekami

3. Współpraca i zawieranie porozumień dzięki dobrej komunikacji

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności przechodzenia od konfliktu do współpracy i porozumienia dzięki stosowaniu zasad dobrej komunikacji oraz technik mediacyjnych i negocjacyjnych.

Tematy

 •  Jak rozmawiać, by osiągać współpracę i satysfakcjonujące porozumienia?
 • Jakie są rodzaje, dynamika i style rozwiązywania konfliktów?
 • Czym jest mediacja i jak stosować wywodzące się z niej zasady komunikacji?
 • W jaki sposób docierać do potrzeb, by budować zaufanie i współpracę?

Zobacz referencje i ewaluacje szkolenia

Opinie uczestników next prev

 • Zespół Consensus Way był perfekcyjnie przygotowany. Potrafił zaangażować i zainspirować wymagających uczestników, odnosił się z szacunkiem do doświadczeń grupy. Z satysfakcją zaobserwowaliśmy pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszego Zespołu już podczas pierwszego zebrania po szkoleniu.

  Alina Fornal, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

4. Sztuka przekonujących wystąpień

Cel szkolenia

Nabycie pewności siebie w wystąpieniach, w tym także publicznych. Uczestnicy poznają i przećwiczą sztukę skutecznej komunikacji, perswazji, konstruktywnego reagowania na krytykę oraz zdobędą umiejętność przygotowania atrakcyjnej prezentacji multimedialnej.

Tematy

 • Jak zaplanować, opracować i wygłosić wystąpienie, aby osiągnąć cel?
 • Język ciała, odpowiedzi na pytania oraz trudne sytuacje w czasie wystąpień.
 • Jak przygotować przekonującą prezentację w programie Power Point?

Zobacz referencje i ewaluacje szkolenia

Opinie uczestników next prev

5. Budowanie współpracy i zarządzanie Zespołem

Cel szkolenia Doskonalenie umiejętności zarządzania oraz współpracy w oparciu o porozumienie. Zwiększenie zaangażowania i efektywności Zespołu. Tematy

 • Wzrost motywacji i zgrania w Zespole
 • Narzędzia pracy grupowej służące diagnozie sytuacji oraz podejmowaniu decyzji
 • Odkrywanie indywidualnych potencjałów i zwiększanie rezultatów pracy Zespołu

Zobacz referencje i ewaluacje szkoleń

6. Budowanie dobrego wizerunku dzięki relacjom z mediami

Cel szkolenia

Wzmocnienie kompetencji, pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z dziennikarzami. Poznanie narzędzi dobrej komunikacji ustnej i pisemnej. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega i dlaczego ważne jest budowanie dobrych relacji z mediami i jak długofalowo dbać o wizerunek swojej instytucji.

Tematy

 • Reagowanie na kryzys medialny
 • Organizowanie konferencji prasowej
 • Narzędzia efektywnej współpracy z mediami

Zobacz referencje i ewaluacje szkolenia

Opinie uczestników next prev

 • Całość szkolenia została przeprowadzona profesjonalnie i rzetelnie w oparciu o indywidualne potrzeby osób szkolonych. Trenerzy wykazali się doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę szkolenia.

  “Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami” dla Kadry Zarządzającej PCPR, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź

 • Zespół Consensus Way był perfekcyjnie przygotowany. Potrafił zaangażować i zainspirować wymagających uczestników, odnosił się z szacunkiem do doświadczeń grupy. Z satysfakcją zaobserwowaliśmy pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszego Zespołu już podczas pierwszego zebrania po szkoleniu.

  “Komunikacja i współpraca w samorządowych Zespołach zarządzających”, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

 • Rekomendujemy firmę Consensus Way ze względu na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów, angażujące i ciekawe metody pracy warsztatowej, a także wysoką jakość materiałów i sprawną organizację. Potwierdzają to ankiety ewaluacyjne (średnia ocena 5,5 w sześciostopniowej skali) oraz opinie uczestników.

  "Techniki dobrej komunikacji. Zarządzanie kryzysem medialnym", Instytut Rozwoju Służb Społecznych

 • Wszystkie zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, co wymagało dużego zaangażowania zarówno prowadzących jak i uczestników szkolenia. Ponadto praca bazująca na posiadanym już doświadczeniu związanym z wystąpieniami publicznymi i współpracą z mediami w znaczący sposób podnosiła umiejętności. Serdecznie polecam współpracę z trenerami Consensus Way.

  Wojciech Zarzycki, Zastępca Dyrektora, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań

 • Nasze pozytywne doświadczenia pozwalają nam zarekomendować partnera świadczącego profesjonalne usługi wszystkim tym, którzy chcą zainwestować w rozwój swojej firmy w zakresie mediacji.

  "Negocjacje kryzysowe i techniki mediacyjne", Kruk SA

 • Czujemy się bardzo usatysfakcjonowani ze współpracy z Consensus Way i jednocześnie rekomendujemy Ich do współpracy przy przedsięwzięciach wymagających dużej dawki umiejętności i praktyki. Consensus Way nie boi się wyzwań i jest w stanie sprostać sytuacjom, które przynosi praca z różnorodnymi grupami ludzi.

  Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Ekologicznych eKolumna, Fundacja FERSO

 • Trenerów z firmy Consensus Way cechuje profesjonalizm w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć. Szkolenie prowadzone przez nich jest dopracowane w najmniejszych szczegółach i w 100% trafia w tematykę warsztatu. Ponadto nawiązują bardzo dobry kontakt z uczestnikami. Komunikatywni, jasno i czytelnie przekazują treści szkolenia. Trafnie wykorzystują pomoce dydaktyczne. Szkolenia są na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym.

  Daniel Mróz, Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzeszów

7. Prowadzenie spotkań

Cel szkolenia

Poznanie i doskonalenie warsztatu moderatora, który sprzyja podjęciu rozmów oraz pełnemu zaangażowaniu stron. Nabycie łatwości poprowadzenia dobrego spotkania, nawet gdy uczestnicy reprezentują odmienne stanowiska, nie mają zaufania lub są w konflikcie. Umiejętne stosowanie narzędzi wspierających prace grupową, zapewniających dyscyplinę merytoryczną i sprawne podejmowanie decyzji. Wykorzystanie moderacji jako sprawdzonego sposobu zapobiegania konfliktom w zespołach lub pomiędzy grupami interesów. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych  i nabycie pewności siebie w roli moderatora.

Tematy:

 • kompetencje i zadania moderatora
 • techniki facylitacji oraz narzędzia pracy grupowej
 • wyzwania i trudne sytuacje w prowadzeniu spotkań

Po jednym z prowadzonych przez nas spotkań mieliśmy przyjemność rozmawiać o naszym warsztacie moderacyjnym z panią Ewą Podolską, Audycja w Radio TOK FM

Zobacz ewaluacje szkoleńreferencję, dotyczącą moderowania zjazdu ponad 170 przedstawicieli organizacji ekologicznych.

Opinie uczestników next prev

8. Negocjacje kryzysowe

Cel szkolenia

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia destrukcyjnych zachowań oraz nabycie umiejętności bezpiecznego reagowania i prowadzenia rozmowy w sytuacjach kryzysowych, takich jak zagrożenia związane z ograniczeniem władz umysłowych, agresją, przemocą, groźbą odebrania życia sobie lub osobom trzecim, wzięciem zakładników.

Tematy

 • Kategorie sprawców i motywy działania
 • Zasady prowadzenia i taktyka negocjacji
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem towarzyszącym sytuacji kryzysowej
 • Odzyskiwanie równowagi po traumatycznym doświadczeniu

Zobacz referencje i ewaluacje szkolenia

9. Wychodzenie osób i rodzin z trudnej sytuacji życiowej dzięki sprawczym porozumieniom w kontraktach socjalnych

Cel szkolenia

 

Nabycie umiejętności zawierania kontraktów socjalnych, które będą obustronnie satysfakcjonujące, dotrzymywane oraz przynoszące rzeczywistą zmianę sytuacji Klientów na lepsze.

 

 Tematy

 

  • Siła mediacyjnego modelu zawierania porozumień

 

  • Docieranie do potrzeb i budowanie wzajemnego zrozumienia

 

  • Mediacyjne techniki komunikacyjne w rozmowach z Klientami

10. Techniki mediacyjne i negocjacyjne dla osób prowadzących rozmowy z dłużnikami

Cel szkolenia

Zwiększenie efektywności pracy windykatorów dzięki wykorzystaniu technik mediacyjnych i negocjacyjnych w rozmowach z klientami.

Tematy

 • mediacyjny model zawierania porozumień
 • negocjacje pozycyjne czy oparte na potrzebach
 • jak zamienić kompromis w efektywne porozumienie

Zobacz referencje i ewaluacje szkolenia

Opinie uczestników next prev