Go to Top

Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Firma Consensus Way we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zrealizowała od 2 do 13 grudnia 2013 cykl warsztatów dziennikarskich na terenie 6 miast województwa mazowieckiego (Ciechanów, Warszawa, Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce). Szkolenia przeznaczone były dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przede wszystkim: pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej,a także kadry zarządzającej instytucjami pomocy społecznej. W projekcie udział wzięło łącznie 87 uczestników. Ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) warsztaty organizowali i współprowadzili pani Halina Guzowska oraz pan Stanisław Podhalicz. Ze strony Consensus Way za przygotowanie i prowadzenie odpowiedzialni byli pan Stanisław Kordasiewicz oraz pan Tomasz Ołdak. Zobacz sprawozdanie z ewaluacjami i opiniami uczestników oraz referencje.

Warsztaty dziennikarskieWarsztaty dziennikarskieWarsztaty dziennikarskie